Boka din kurs nu

Låt inte en sekund gå förlorad.

  Välj din erfarenhetsnivå

  Ja, jag har läst och förstått bokningsvillkoren.


  Bokningsvillkor

  • Uphill Ofroad-School tillhandahåller ej Mc eller utrustning. Mc skall vara trafikförsäkrad och registrerad.
  • Uphill Ofroad-School ansvarar ej för stöld av Mc eller annan händelse typ brand, översvämning eller liknande.
  • Mc ägaren skall teckna försäkringsskydd som ger önskat skydd. All körning sker på egen risk.

  Villkor för köp av evenemang/kurs

  Vid anmälan skickas en faktura till kunden, utrustningslista och övrig info skickas 14 dagar innan kurstillfället. Betalningsvillkor 10 dagar netto efter erhållen faktura. Kunden skall  meddela Uphill Ofroad-School om man avser att utebli eller ej har möjlighet att reglera fakturan. Uphill Off-Road School förbehåller rätten att flytta/ställa in evenemang med ett deltagarantal understigande fem deltagare.

  En bokning kan ångras upp till 14 dagar efter erlagd betalning. Distansavtalslagen regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemang/kurs, typ grusutbildning. När betalning har skett är Kunden därför bunden av sitt köp.

  Återbetalning sker med 50% vid skada emot uppvisande av läkarintyg

  Inställt evenemang

  I händelse av inställt eller flyttat evenemang informerar Uphill Ofroad-School. Information lämnas på www.uphilloffroadschool.se samt mailas ut till deltagare . Vid inställt evenemang/kurs återbetalas hela fakturabeloppet till Kunden.